Historie U Stočesů

Na severní straně Sokolské ulice stojí patrový dům s polovalbovou střechou a uličním vikýřem čp. 282/III. Dům byl postaven počátkem 30. let 20. století. Již desítky let tu funguje pivnice U Stočesů, dříve také pivnice U Barnů a restaurace Na Veselce. Jména odrážejí jednotlivé majitele tohoto podniku. 

Přestože stavební místo pro tento objekt bylo vyměřeno již ve 20. letech při parcelaci Rašínova, k zástavbě tu došlo až se zpožděním několika let. Šlo o jeden z posledních domů, které vyrostly v tomto bloku. 28.ledna 1932 vydala městská rada Leopoldu Veselému stavební povolení na obytný dům a restauraci. 22.září 1932 bylo vydáno pro L.a M.Veselých na rodinný dům obývací a užívací povolení. V srpnu 1933 bylo vydáno stavební povolení pro L.Veselého na kuželník, zároveň vydáno i užívací povolení. 

V květnu 1945 se v restauraci usídlila americká armáda, na zahradě byla zřízena polní kuchyně. 

V prosinci 1970 se dotazuje na plénu MěstNV pan Poncar pana Fremutha, zda by nebylo možné provést na restauraci U Stočesů přístavbu tak, aby se zvýšila její kapacita a na schůzích, aby bylo více místa. Tato prvorepubliková restaurace totiž v oné době byla jediným zařízením svého druhu v obrovské oblasti zahrnující celou čtvrť Rašínov, ale i oblast Za Rakováčkem. Pan Fremuth za družstvo Jednota odpověděl, že na celou 5. pětiletku dostane Jednota 12 000 000 Kčs a přednost dostane dokončení skluzových akcí, nikoliv zahajování nových investic. Dále připomněl, že by nebylo vhodné zároveň budovat další restauraci o 200 metrů dál (myšlena plánovaná restaurace v Jeřabinové ulici, později dokončená jako objekt Sparta). Zmínil ale, že možnost přístavby objektu U Stočesů se projedná na podniku Restaurace. Pan Červený pak ale dodává, že dům U Stočesů nelze rozšířit, že to naráží na ochotu paní Stočesové coby majitelky. 

V roce 2011 prošla budova rekonstrukcí a byl zde zřízen restaurační minipivovar. 

Zdroj: David Borek - http://rokycanyhomepage.ic.cz/rasinov.htm